Denne nettsiden gir offentlig informasjon om prosjektet ChemXchange. Prosjektet ble initiert av koordinator, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), og finansiert av EUs 7. Rammeprogram for Forskning og Utvikling og virkemiddelet Forskning for SMB.

Offisiell oppstart for prosjektet var 1. januar 2009. Prosjektet vil bli avsluttet den 31. oktober 2012.

Prosjektbeskrivelse

Målet med ChemXchange er å tilby den europeiske byggenæringen et skreddersydd, rimelig, brukervennlig, elektronisk informasjonssystem for kjemisk informasjon. ChemXchange vil legge til rette for kjemisk risikovurdering, kjemisk kommunikasjon oppover og nedover i leverandørkjeden, samt kjemikaliehåndtering.

Prosjektet adresserer utfordringene i den europeiske bygg- og anleggssektoren relatert til manglende juridisk samsvar mellom eksisterende og ny kjemiske lovgivning. Den europeiske bygg- og anleggssektoren er den største industrisektoren, består i stor grad av små og mellomstore bedrifter (SMB), og er en stor nedstrøms bruker av kjemikalier og kjemikalieholdige artikler. Ansatte i denne sektoren utsettes derfor for et stort antall svært farlige kjemikalier, inkludert kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige (CMR) kjemikalier.

Les mer

Spredning

ChemXchange conference in Oslo, Norway on the 11th of May

Event to inform about the regulations of REACH and CLP being applied in the construction sector. Hosted by The Norwegian Contractors' Association (EBA).

Flere nyheter